കമ്പോള വില നിലവാരം 14/06/2023; ക്യാരറ്റ്, വഴുതന, ക്യാബേജ്, അച്ചിങ്ങപ്പയർ

ശരാശരി വില പട്ടിക      

അരി മട്ട ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് kg-48.71                                                   

അരി നാടൻ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് kg-46.71

അരി ചമ്പ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് kg-45.50

ആന്ധ്ര വെള്ളരി ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് kg-43.62

പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ (PULSES)

ചെറുപയർ kg- 129.14                                                                    

ചെറുപയർ ദാല് kg- 127.71

ഉഴുന്ന് തൊലിയില്ലാത്തത് പിളർന്നത് kg-128.00

ഉഴുന്ന് തൊലി ഉള്ളത് പിളർന്നത് kg-121.00

7കടല ചെറുത് kg-93.57                                                                              

8കടല വലുത് kg-76.09        

സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ (SPICES AND CONDIMENTS)

മല്ലി kg- 113.43

മുളക് ഉണക്കിയത് kg- 282.71                                                                 

ചെറിയ ഉള്ളി kg- 82.07                                                                                             

കുരുവില്ലാത്ത പുളി ലൂസ് kg- 142.43

ജീരകം 100gram- 56.50

കടുക് 100 gram- 12.93

മഞ്ഞൾപൊടി 100 gram-20.54

വെളുത്തുള്ളി 100gm-14.50

പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും (FRUITS AND VEGETABLES)

സവാള kg -23.21

വഴുതനങ്ങ kg-52.07

മത്തങ്ങ kg- 27.50     

വെള്ളരിക്ക kg- 26.07

വെണ്ടയ്ക്ക kg-46.50

പയർ kg-99.64

അമരയ്ക്ക kg-41.00

വള്ളിപ്പയർ kg-55.50

അച്ചിങ്ങ പയർ kg-45.88                                                                                      

കാബേജ് kg-32.50                                                                                           

പാവയ്ക്ക kg 62.79                 

കുമ്പളങ്ങ kg-24.93

പടവലം kg-38.26      

തക്കാളി kg-44.07                                                               

പച്ചമുളക് 100 gram-8.11

പച്ച വാഴപ്പഴം kg 44.07

പച്ചക്ക 35.93

ചേന kg- 63.50

മരിച്ചീനി kg- 34.86

ഉരുളകിഴങ്ങ് kg -30.57                                      

ചേമ്പ്  kg-88.29                                                      

ബീറ്റ്റൂട്ട് kg-46.93      

ക്യാരറ്റ് -78.50            

മറ്റു ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾ(OTHER FOOD ITEMS)

പഞ്ചസാര kg-41.96

പാൽ (milma)ലിറ്റർ -52.52

നാടൻ കോഴിമുട്ട ഡസൻ-92.64

വെള്ള കോഴിമുട്ട ഡസൻ- 71.86

വെളിച്ചെണ്ണ ലൂസ് kg-157.50

കേര വെളിച്ചെണ്ണ ലിറ്റർ-163.71

Share Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *