ദേശീയ കാര്‍ഷിക ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതി

ദേശീയ കാര്‍ഷിക ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതി (എന്‍.എ.ഐ.എസ്) / രാഷ്ട്രീയ കൃഷി ഭീമ യോജന (ആര്‍.കെ.ബി.വൈ)

ഉദ്ദേശ ലക്‌ഷ്യം

 • ആര്‍കെബിവൈയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്‌ഷ്യം ഇതാണ്
 • വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും വിള പ്രകൃതിദുരന്തം, കീടബാധ രോഗം എന്നിവ മൂലം നശിച്ച കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പരിരക്ഷയും സാമ്പത്തികസഹായവും നല്‍കുക.
 • പുരോഗമനപരമായ കാര്‍ഷികരീതിയും ഉയര്‍ന്ന മൂല്യമുള്ള കൃഷിസമ്പ്രദായവും ഉന്നത സാങ്കേതികവിദ്യകളും അവലംബിക്കാന്‍ കൃഷിക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
 • കാര്‍ഷികവരുമാനം പ്രത്യേകിച്ചും കെടുതി വര്‍ഷങ്ങളില്‍, സ്ഥായിയായി നിലനിര്‍ത്തുക.

പദ്ധതിയുടെ സവിശേഷതകള്‍

1. സുരക്ഷ നല്‍കുന്ന വിളകള്‍

താഴെ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ വിളകള്‍ക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാണ്.

വേണ്ടത്ര വര്‍ഷങ്ങളിലെ വിളവെടുപ്പു പരീക്ഷണങ്ങള്‍ വഴി മുന്‍കാല ഉല്‍പാദനത്തിന്റെ കണക്കുകള്‍ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതും മേല്‍പറഞ്ഞ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിളകാലത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഉല്‍പാദനം കണക്കുകുട്ടിയിട്ടുള്ളതുമായ താഴെ പറയുന്ന വിഭാഗം വിളകള്‍ക്ക്ഭക്ഷ്യവിളകള്‍ (ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങള്‍, തിന/ ചാമ, പയര്‍വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍)എണ്ണക്കുരുക്കള്‍പഞ്ചസാര, പരുത്തി, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് (വാര്‍ഷിക വാണിജ്യ/ വാര്‍ഷിക ഉദ്യാന വിളകള്‍).

മറ്റു വാര്‍ഷിക വാണിജ്യ/ വാര്‍ഷിക ഉദ്യാന വിളകളുടെ കഴിഞ്ഞ മൂന്നുവര്‍ഷത്തെ ഉല്‍പാദന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍. എന്തായാലും അടുത്തവര്‍ഷം ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ പോകുന്ന വിളകള്‍ ഇക്കൊല്ലം തീരുംമുമ്പ് നിര്‍ണയിക്കണം.

2. ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങള്‍

 • ഈ പദ്ധതി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും നടപ്പാക്കും. പദ്ധതി നടത്തുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ആ വര്‍ഷം നടപ്പാക്കാനായി നിര്‍ണയിച്ച എല്ലാ വിളകളും ഈ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
 • ഒഴിവാകാനുള്ള നിബന്ധന : ഒരിക്കല്‍ ഇതില്‍ ചേരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങള്‍/കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങള്‍ ചുരുങ്ങിയത് 3 വര്‍ഷമെങ്കിലും ഇതില്‍ തുടരാന്‍ ബാധ്യസ്ഥമാണ്.

3. ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് സുരക്ഷ ലഭിക്കുന്ന കര്‍ഷകര്‍

വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രദേശങ്ങളില്‍ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെട്ട കൃഷികള്‍ ചെയ്യുന്ന ഓഹരി വിളവെടുപ്പു നടത്തുന്ന കൃഷിക്കാര്‍, പാട്ടക്കൃഷിക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മുഴുവന്‍ കര്‍ഷകര്‍.

താഴെപ്പറയുന്ന കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് സുരക്ഷ ലഭിക്കുന്നു :

 • നിര്‍ബന്ധിതമായും ഉള്‍‌പ്പെടുന്നവര്‍ :
 • വിജ്ഞാപനത്തില്‍ ഉള്‍‌പ്പെട്ട കൃഷിചെയ്യുന്ന എല്ലാ കൃഷിക്കാരും, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍നിന്നും അതാത് കാലത്തുള്ള കാര്‍ഷിക വായ്പകള്‍, അതായത് വായ്പയെടുക്കുന്ന കൃഷിക്കാര്‍, ഇതിന്റെ സുരക്ഷയില്‍ പെടും.
 • സ്വമനസ്സാലെ ചേരുന്നവര്‍ : ഇതില്‍ ചേരാന്‍ സ്വയം ആഗ്രഹിക്കുന്ന, വിജ്ഞാപനത്തില്‍ പെട്ട കൃഷി ചെയ്യുന്ന, എന്നാല്‍ വായ്പയെടുക്കാത്ത കൃഷിക്കാര്‍.

4. സുരക്ഷകള്‍, ഒഴിവാക്കലുകള്‍

 • തടയാനാവാത്ത കാരണങ്ങളാല്‍ വിളനാശം സംഭവിക്കുമ്പോള്‍ സമഗ്ര ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് സുരക്ഷ ലഭ്യമാണ്. അവ :
  1. സ്വാഭാവിക അഗ്നിബാധ, ഇടിമിന്നല്‍.
  2. കൊടുങ്കാറ്റ്, ആലിപ്പഴം പൊഴിയുന്ന കൊടുങ്കാറ്റ്, ചുഴലിക്കാറ്റ്, കൊടുംചുഴലിക്കാറ്റ്, കടല്‍ക്ഷോഭം, ഹറികെയ്ന്‍ Can create discussion topicsചുഴലിക്കാറ്റ്, ചണ്ഡമാരുതന്‍ (ടൊര്‍ണാഡോ) തുടങ്ങിയവ.
  3. വെള്ളപ്പൊക്കം, വെള്ളംമുങ്ങല്‍, മണ്ണിടിച്ചില്‍.
  4. വരള്‍ച്ച
  5. കീടബാധ, രോഗങ്ങള്‍.
 • യുദ്ധം, അണുനശീകരണം, പകപോക്കല്‍, മറ്റു തടയപ്പെടാവുന്ന ദുരിതങ്ങള്‍ ഇവയ്ക്ക് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പരിരക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

5. ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് തുക / കവറേജിന്‍റെ പരിധി

 • കൃഷിക്കാരന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള വിളവിന്‍റെ വിലയ്ക്കു തുല്യമായ തുകയ്ക്ക് ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ തുക ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്യുന്ന കൃഷിക്കാരന് നിര്‍ദേശിക്കാം. എന്നാല്‍ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഈ തുകയേക്കാളും വിളവിന്‍റെ 150% വരെ ഉള്ള തുകയ്ക്ക് ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ അതിന് വാണിജ്യനിരക്കില്‍ പ്രീമിയം അടയ്ക്കണം.
 • വായ്പയെടുക്കുന്ന കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് തുക അവര്‍ക്കു നല്‍കുന്ന വിള വായ്പ അഡ്വാന്‍സിനു തുല്യമായിരിക്കും
 • ഇതിനു പുറമേ, വായ്പയെടുക്കുന്ന കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് നിരക്ക് കാര്‍ഷിക വായ്പയെടുക്കുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്കെയിലിന് പുറമേയുള്ള അധികബാധ്യതയായിരിക്കും.
 • വിളവായ്പാ വിതരണ നടപടിക്രമം ആര്‍ബിഐ / നബാര്‍ഡ് എന്നിവയുടെ നിബന്ധനകള്‍ക്ക് വിധേയമായിരിക്കും.

6. പ്രീമിയം നിരക്ക്

 
ക്രമ നം.വിളവ്കാലംവിളവ്പ്രീമിയം നിരക്ക്1ഖാരിഫ്ബജ്റ& എണ്ണക്കുരുഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് തുകയുടെ 3.5% അല്ലെങ്കില്‍ യഥാര്‍ഥ നിരക്ക്, ഏതാണോ കുറവ് അത്.  മറ്റു വിളകള്‍ (ഭക്ഷ്യ ധാന്യങ്ങള്‍, തിന, ചാമ, പയര്‍വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍)ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് തുകയുടെ 2.5% അല്ലെങ്കില്‍ യഥാര്‍ഥ നിരക്ക്. ഏതാണോ കുറവ് അത്.2റാബിഗോതമ്പ്ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് തുകയുടെ 1.5% അല്ലെങ്കില്‍ യഥാര്‍ഥ നിരക്ക്. ഏതാണോ കുറവ് അത്.  മറ്റു വിളകള്‍(ഭക്ഷ്യ ധാന്യങ്ങള്‍, തിന, ചാമ, പയര്‍വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍)ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് തുകയുടെ 2.0% അല്ലെങ്കില്‍ യഥാര്‍ഥ നിരക്ക്. ഏതാണോ കുറവ് അത്.3ഖാരിഫ് & റാബിവാര്‍ഷിക വാണിജ്യ/ വാര്‍ഷിക ഉദ്യാനക്കൃഷി വിളകള്‍യഥാര്‍ഥ നിരക്ക്.

ധാന്യങ്ങള്‍, തിന, ചാമ പയര്‍വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍, എണ്ണക്കുരു എന്നിവയ്ക്ക് 5 വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ യഥാര്‍ഥ നിരക്കിലേക്കു മാറുന്നതാണ്. ഇതിനുള്ള തീരുമാനം ജില്ലാതലത്തിലോ പ്രാദേശികതലത്തിലോ സംസ്ഥാനതലത്തിലോ ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരിനോ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങള്‍ക്കോ നിര്‍ദേശിക്കാം.

7. പ്രീമിയം പഠനം

 • ചെറുകിട, ഇടത്തരം കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് പ്രീമിയത്തിന്റെ 50% സബ്സിഡി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരും സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരും തുല്യമായി വഹിക്കുന്നതാണ്. പദ്ധതി ആരംഭിച്ച് ഒന്നാംവര്‍ഷാവസാനത്തിലെ കര്‍ഷകരുടെ പ്രതികരണവും സാമ്പത്തികഫലത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഈ പ്രീമിയം സബ്സിഡി മൂന്നു വര്‍ഷം മുതല്‍ അഞ്ചുവര്‍ഷം വരെയുള്ള കാലാവധിക്കുള്ളില്‍ നല്‍കും.

ഇടത്തരം കൃഷിക്കാര്‍:

 • സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെയോ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിന്റെയോ ഭൂനിയന്ത്രണ ചട്ടങ്ങള്‍ നിര്‍ണയിക്കുന്നതനുസരിച്ച് 2 ഹെക്ടര്‍ (അഞ്ചേക്കര്‍) അല്ലെങ്കില്‍ അതില്‍ താഴെ ഭൂമിയുള്ള കൃഷിക്കാരെയാണ് ഇടത്തരം കൃഷിക്കാര്‍ എന്നുവിളിക്കുന്നത്.

ചെറുകിട കൃഷിക്കാര്‍:

 • ഒരു ഹെക്ടറോ രണ്ടര ഏക്കറോ ഭൂമിയുള്ള കൃഷിക്കാരെയാണ് ചെറുകിടകൃഷിക്കാര്‍ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

8. അപായനഷ്ടം വഹിക്കുന്നവര്‍

 • നടപ്പാക്കുന്ന ഏജന്‍സിയും ഗവണ്‍മെന്‍റും താഴെപ്പറയുന്ന രീതിയില്‍ നഷ്ടം വഹിക്കുന്നതാണ്.
 • ഭക്ഷ്യവിളയും എണ്ണക്കുരുവും: യഥാര്‍ഥ നിരക്കില്‍ എത്തുന്ന 5 വര്‍ഷ കാലയളവ് പൂര്‍ത്തിയാകുംവരെ, പ്രീമിയത്തിന്‍റെ 100 ശതമാനത്തിന് മേലേയുള്ള എല്ലാ ക്ലെയിമും ഗവണ്‍‌മെന്‍റ് വഹിക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം എല്ലാ സാധാരണ ക്ലെയിമുകളും, അതായത് പ്രീമിയത്തിന്‍റെ 150 ശതമാനം വരെയുള്ള ക്ലെയിമുകള്‍ നടപ്പാക്കല്‍ ഏജന്‍സിയും 150 ശതമാനത്തിനു മേലെയുള്ള ക്ലെയിമുകള്‍ ഇതിനായുള്ള കോര്‍പ്പസ് ഫണ്ടില്‍നിന്നും 3 വര്‍ഷത്തേക്ക് നല്‍കും. ഈ 3 വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞാല്‍ 200 ശതമാനം വരെയുള്ള ക്ലെയിമുകള്‍ നടപ്പാക്കല്‍ ഏജന്‍സിയും അതിനു മേലെയുള്ളത് കോര്‍പ്പസ് ഫണ്ടില്‍നിന്നും നല്‍കും.
 • വാര്‍ഷിക വാണിജ്യവിളകള്‍/ വാര്‍ഷിക ഉദ്യാന വിളകള്‍: നടപ്പാക്കല്‍ ഏജന്‍സി എല്ലാ സാധാരണ ക്ലെയിമുകളും അതായത് ആദ്യത്തെ 3 വര്‍ഷം വരെ പ്രീമിയത്തിന്‍റെ 150 ശതമാനം വരെയുള്ള ക്ലെയിമും അതിനുശേഷം തൃപ്തികരമായ ക്ലെയിം അനുഭവങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായി പ്രീമിയത്തിന്‍റെ 200 ശതമാനം വരെയുള്ള ക്ലെയിമും വഹിക്കും. ആദ്യ 3 വര്‍ഷം പ്രീമിയത്തിന്‍റെ 150 ശതമാനത്തിനു മേലെയുള്ള ക്ലെയിമും അതിനുശേഷം 200 ശതമാനം വരെയുള്ള ക്ലെയിമും കോര്‍പ്പസ് ഫണ്ടില്‍നിന്നും നല്‍കും. എങ്കിലും 3 വര്‍ഷ കാലാവധി എന്നത് നടപ്പാക്കലിന്‍റെ ഒന്നാംവര്‍ഷത്തെ സാമ്പത്തികവരുമാനം അനുസരിച്ച് പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ആവശ്യമെങ്കില്‍ കാലാവധി 5 വര്‍ഷംവരെ നീട്ടുന്നതുമാണ്.
 • മഹാദുരന്തങ്ങള്‍ നേരിടാനായി ഒരു കോര്‍പ്പസ് ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കുന്നതാണ്. കേന്ദ്രഗവണ്‍മെന്‍റും സംസ്ഥാന ഗവണ്‍‌മെന്‍റ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമോ 50 ശതമാനം വീതമുള്ള നിക്ഷേപം ഇതിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യും. ദുരന്തനിവാരണ ഫണ്ടില്‍നിന്നും ഒരു ഭാഗം ഈ കോര്‍പ്പസ്ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ്.

9. മേഖലാ സമീപനവും ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് യൂണിറ്റും

 • ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ഓരോ പ്രഖ്യാപിത വിളയ്ക്കും വ്യാപകമായ ദുരന്തങ്ങള്‍ സംഭവിക്കാന്‍ ഇടയുള്ള മേഖലകള്‍ തരംതിരിച്ചായിരിക്കും. ഇതിനുപുറമേ ചില ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന മണ്ണിടിച്ചില്‍, ചുഴലിക്കൊടുങ്കാറ്റ്, വെള്ളപ്പൊക്കം, ആലിപ്പഴം പൊഴിക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും മേഖലകളെ നിര്‍ണയിക്കും. ഒരു ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് യൂണിറ്റ് പ്രദേശം എന്നത് ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തോ മണ്ഡലമോ താലൂക്കോ ഒറ്റ യൂണിറ്റായി പരമാവധി 3 വര്‍ഷത്തേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും.
 • ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രാദേശിക വിപത്തുകള്‍ അനുസരിച്ചുള്ള പ്രദേശങ്ങള്‍ നിര്‍ണയിക്കുന്നത് തുടക്കത്തില്‍ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിജപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. പ്രവര്‍ത്തനത്തിലൂടെ ആര്‍ജിക്കുന്ന പരിചയമനുസരിച്ച് പിന്നീട് ഈ മേഖലകളെ വിപുലമാക്കും. സംഭവിച്ച നഷ്ടം വിലയിരുത്താന്‍ ജില്ലാ, റവന്യു ഭരണകൂടം നടപ്പാക്കല്‍ ഏജന്‍സിയെ സഹായിക്കുന്നതാണ്

10. കാലനിര്‍ണയം

 • വായ്പാകര്‍ഷകര്‍ക്കുള്ള ഏകദേശ കാലനിര്‍ണയം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും.
പ്രവൃത്തിഖാരിഫ്റാബി
വായ്പാ കാലാവധിഏപ്രില്‍ – സെപ്റ്റംബര്‍ഒക്ടോബര്‍ – അടുത്ത വര്‍ഷം മാര്‍ച്ച്
ഡിക്ളറേഷന്‍ ലഭിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതിനവംബര്‍മേയ്
വിളവ്ഡേറ്റാ രീതിക്കുള്ള അവസാന തീയതിജനുവരി/ മാര്‍ച്ച്ജൂലൈ – സെപ്റ്റംബര്‍
 • വായ്പ എടുക്കാത്ത കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് പ്രൊപ്പോസലുകള്‍ നല്‍കാനുള്ള ഏകദേശ അവസാന തീയതി ഇങ്ങനെയാണ്:
  1. ഖാരിഫ് വിളവുകാലം: 31 ജൂലൈ
  2. റാബി വിളവുകാലം 31 ഡിസംബര്‍.
 • എന്നാലും ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് ആവശ്യമെങ്കില്‍ സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാര്‍ /കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം, കേന്ദ്രഗവണ്‍മെന്റ് എന്നിവയുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ഈ കാലനിര്‍ണയത്തില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താവുന്നതാണ്.
 • പ്രഖ്യാപിത വിളവുകള്‍ക്ക് ഓരോ പ്രഖ്യാപിത ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് യൂണിറ്റിലും എത്ര വിളവ് ലഭിച്ചുവെന്ന് നിര്‍ണയിക്കാന്‍ വേണ്ടിവരുന്ന വിളവെടുപ്പു പരീക്ഷണങ്ങള്‍ സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാര്‍ /കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം പ്ളാന്‍ ചെയ്ത് നടപ്പാക്കുന്നതാണ്.
 • സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഓരോ വിളവെടുപ്പു പരീക്ഷണവും അതേത്തുടര്‍ന്നുള്ള വിള എസ്റ്റിമേറ്റും, വിള ഉല്‍പാദനത്തിന്റെ കണക്കിനും വിള ഇന്‍ഷ്വറന്‍സിനും വേണ്ടി സൂക്ഷിക്കും.

വിളവെടുപ്പ് പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഓരോ യൂണിറ്റ് പ്രദേശം/ഓരോ വിളവ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ താഴെ പറയുന്ന സ്കെയില്‍ പ്രകാരം നടപ്പാക്കുന്നതാണ്.

11. വിള വരുമാനത്തിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ്

ക്രമ നം.യൂണിറ്റ് പ്രദേശംചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വിളവെടുപ്പ് പരീക്ഷണം
1.താലൂക്ക്/ബ്ളോക്ക്16
2.മണ്ഡലം/ ഫര്‍ക്ക/ 8 – 10 ഗ്രാമങ്ങള്‍ വരെ10
3.4 – 5 ഗ്രാമങ്ങള്‍ വരെ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്08
 • ഒരു ടെക്നിക്കല്‍ ഉപദേശക സമിതി ഇതിനായി രൂപീകരിക്കുന്നതാണ്. അതില്‍ എന്‍.എസ്.എസ്.ഒ, കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രാലയം, നടപ്പാക്കല്‍ ഏജന്‍സി എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികള്‍ ഉണ്ടാകും. വിളവെടുപ്പ് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ സാമ്പിള്‍ വലിപ്പം എത്രയായിരിക്കണമെന്നും മറ്റു സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളും ഇവര്‍ തീരുമാനിക്കും.

12. നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്റെയും മെതിപ്പു വിളവിന്റെയും ലവലുകള്‍

 • എല്ലാ വിളവുകള്‍ക്കും താഴ്ന്ന അപായമേഖല, ഇടത്തരം അപായമഖല, ഉയര്‍ന്ന അപായമേഖല എന്നിവ അനുസരിച്ച് 3 ലവലിലുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം, അതായത് 90%, 80%, 60% എന്നിങ്ങനെ നല്‍കുന്നതാണ്. (ഭക്ഷ്യധാന്യം, ചോളം, പയര്‍വര്‍ഗ്ഗം, എണ്ണക്കുരു, വാര്‍ഷിക വാണിജ്യ/വാര്‍ഷിക ഉദ്യാന വിളകള്‍). 10 വര്‍ഷത്തെ വിളവ് ഡേറ്റായുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കോ എഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വേരിയേഷന്‍ (വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഗുണനക്രമം) രീതിപ്രകാരമായിരിക്കും ഇത് നിര്‍ണയിക്കുക. എന്നിരുന്നാലും ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രദേശത്തെ ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്ത കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് യഥാര്‍ഥ നിരക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഉയര്‍ന്ന നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാന്‍വേണ്ടിയുള്ള പോളിസി തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതിന് അഡീഷണല്‍ പ്രീമിയം അടയ്ക്കണം.
 • ഒരു ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് യൂണിറ്റില്‍ ഒരു വിളവിനുള്ള മെതിപ്പുവിള അഥവാ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്ത വിള എന്നു പറയുന്നത് ഇനി പറയുംപ്രകാരമായിരിക്കും: അരിക്കും ഗോതമ്പിനും കഴിഞ്ഞ മൂന്നുവര്‍ഷത്തെ വിളവിന്റെ ശരാശരിയോ മറ്റു വിളവുകള്‍ക്ക് അഞ്ചുവര്‍ഷത്തെ വിളവിന്റെ ശരാശരിയോ നഷ്ടപരിഹാരം കൊണ്ടു ഗുണിക്കുന്ന തുക.

13. കവറേജിന്റെ സ്വഭാവവും നഷ്ടപരിഹാരവും

 • നിര്‍ണയം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശത്തെ ഒരു ഹെക്ടറിലെ ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്ത വിളവിന്റെ യഥാര്‍ഥ വിളവരുമാനം മെതിപ്പുവിളവിനേക്കാള്‍ ഒരു ഇന്‍ഷ്വര്‍ഡ് കാലയളവില്‍ കുറവായി വന്നാല്‍ ആ വിള കൃഷിചെയ്യുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും നഷ്ടം സംഭവിച്ചതായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്. (നിര്‍ണയിക്കപ്പെട്ട വിളവെടുപ്പു പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഇതിനായി നടത്തിയിരിക്കണം) ഈ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് സുരക്ഷ അത്തരം നഷ്ടങ്ങള്‍ നികത്തും.
 • നഷ്ടപരിഹാരം കണക്കാക്കുന്ന ഫോര്‍മുല ഇനി പറയുന്നതാണ്: (വിളവില്‍ സംഭവിച്ച കുറവ്/മെതിപ്പുവിള) ത കൃഷിക്കാരന്‍ ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്ത തുക. വ്രിളവിലെ കുറവ് = നിര്‍ണയിക്കപ്പെട്ട പ്രദേശത്തെ മെതിപ്പുവിള – യഥാര്‍ഥ വിളവരുമാനം}

13എ. പ്രാദേശിക അപായങ്ങള്‍ കാരണമുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം

 • മണ്ണിടിച്ചില്‍, ചുഴലിക്കാറ്റ്, വെള്ളപ്പൊക്കം, ആലിപ്പഴം പൊഴിയുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് തുടങ്ങിയുള്ള പ്രാദേശിക നഷ്ടങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുമ്പോള്‍ നഷ്ടം തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതുംനഷ്ടപരിഹാര നടപടിക്രമങ്ങള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതും നടപ്പാക്കല്‍ ഏജന്‍സി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെയോ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിന്റെയോ സഹകരണത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കും. വ്യക്തിഗത അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ക്ളെയിമുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കുന്നത്.
 • പ്രാദേശിക അപായങ്ങള്‍ക്കുള്ള വ്യക്തിഗത അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നഷ്ടം വിലയിരുത്തല്‍ ആദ്യം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പരിമിതമായ പ്രദേശത്ത് നടപ്പാക്കിനോക്കുന്നതും ആ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തില്‍ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. നഷ്ടം വിലയിരുത്താന്‍ ജില്ലാ, റവന്യു ഭരണകൂടം നടപ്പാക്കല്‍ ഏജന്‍സിയെ സഹായിക്കുന്നതാണ്.
 • ക്ളെയിം അംഗീകരിക്കുന്നതിനും തീര്‍പ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടിക്രമം
 • വിളവ് ഡേറ്റാ, അതിനായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട തീയതിക്കുള്ളില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍/ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഇവയില്‍നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നടപ്പാക്കല്‍ സമിതി ക്ളെയിമുകള്‍ പരിഗണിച്ചു തീര്‍പ്പാക്കുന്നതാണ്.
 • ക്ളെയിം ചെക്കുകള്‍ ക്ളെയിമിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഓരോ നോഡല്‍ ബാങ്കുകള്‍ക്കും നല്‍കും. ബാങ്കുകള്‍ താഴേക്കിടയില്‍ ഗുണഭോക്താക്കളായ കര്‍ഷകരുടെ അക്കൌണ്ടുകളിലേക്ക് തുക മാറ്റുന്നതും ക്ളെയിം വിവരങ്ങള്‍ നോട്ടീസ്ബോര്‍ഡില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതുമാണ്.
 • മണ്ണിടിച്ചില്‍, ചുഴലിക്കാറ്റ്, വെള്ളപ്പൊക്കം, ആലിപ്പഴം പൊഴിയുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് തുടങ്ങിയുള്ള പ്രാദേശിക നഷ്ടങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുമ്പോള്‍ നഷ്ടം തിട്ടപ്പെടുത്താന്‍ നടപ്പാക്കല്‍ സമിതി ഒരു നടപടിക്രമം രൂപീകരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനായി ജില്ലാ ഭരണസമിതി/സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം എന്നിവയുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തും.
 • 15. ഭരണപരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുള്ള സാമ്പത്തികസഹായം
 • കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരും ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരും ഭണപരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുള്ള സാമ്പത്തികസഹായം സൂര്യാസ്ഥമന (സണ്‍സെറ്റ്) അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വഹിക്കുന്നതാണ്. അതിപ്രകാരമാണ് – ഒന്നാം വര്‍ഷം 100%, രണ്ടാംവര്‍ഷം 80%, മൂന്നാംവര്‍ഷം 60%, നാലാം വര്‍ഷം 40%, അഞ്ചാംവര്‍ഷം 20% അതിനുശേഷം പൂജ്യം.
 • 16. കോര്‍പസ് ഫണ്ട്
 • മഹാദുരന്തങ്ങള്‍ മൂലമുള്ള നഷ്ടം നേരിടാന്‍ ഇന്‍ഡ്യാ ഗവണ്‍മെന്റും സംസ്ഥാന/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശവും 50:50 രീതിയില്‍ കോര്‍പസ് ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കുന്നതാണ്. പ്രകൃതിക്ഷോഭ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിന്റെ ഒരുഭാഗം ഈ കോര്‍പസ് ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റും.
 • നടപ്പാക്കല്‍ ഏജന്‍സിയാണ് ഈ കോര്‍പസ്ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
 • 17. പുനര്‍ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് സംവിധാനം
 • അന്താരാഷ്ട്ര പുനര്‍ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് കമ്പോളത്തില്‍ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ആര്‍.കെ.ബി.വൈ. പദ്ധതി വേണ്ടരീതിയില്‍ പുനര്‍ ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്യാന്‍ നടപ്പാക്കല്‍ ഏജന്‍സി പരിശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതാണ്.
 • 18. പദ്ധതിയുടെ മാനേജ്മെന്റ്, മേല്‍നോട്ടം, വിലയിരുത്തല്‍
 • ലോണ്‍ എടുത്തിട്ടുള്ള കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ബാങ്കുകള്‍ സി.സി.ഐ.എസില്‍ ചെയ്യുന്ന അതേരീതി നടപ്പാക്കുന്നതാണ്.
 • ലോണ്‍ എടുക്കാത്ത കൃഷിക്കാരുടെ പ്രീമിയവും ഡിക്ളറേഷനും ബാങ്കുകള്‍ ശേഖരിച്ച് നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ നടപ്പാക്കല്‍ ഏജന്‍സിക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കും. അഥവാ നടപ്പാക്കല്‍ ഏജന്‍സിക്ക് ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉള്ള പ്രദേശമായാല്‍ ലോണ്‍ എടുക്കാത്ത കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് ഡിക്ളറേഷനും പ്രീമിയവും സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ നേരിട്ട് നടപ്പാക്കല്‍ ഏജന്‍സിക്ക് നല്‍കാവുന്നതാണ്. ബാങ്കുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് റിസര്‍വ്ബാങ്കിന്റെ സര്‍വീസ് ഏരിയ രീതി അഥവാ ബാങ്കുകളുടെ ഓപ്ഷന്‍ (സഹകരണബാങ്കുകള്‍ക്ക് നല്ല നെറ്റ്വര്‍ക്കുള്ള ഇടങ്ങളില്‍) അനുസരിച്ചായിരിക്കും. സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരിന്റെ കൃഷിവകുപ്പ്, അഗ്രിക്കള്‍ച്ചറല്‍ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ആന്‍ഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, സഹകരണം, റവന്യു എന്നീ വകുപ്പുകള്‍ ഈ പദ്ധതിയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് സജീവമായി പങ്കാളികളാകും.
 • പദ്ധതി നടപ്പാക്കല്‍ ഏജന്‍സി കൃഷിവകുപ്പും സഹകരണവകുപ്പുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനസംവിധാനങ്ങള്‍ ചിട്ടപ്പെടുത്തും.
 • ഓരോ വിളസീസണിലും അപ്പോഴത്തെ കാര്‍ഷിക സാഹചര്യം പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശത്തും സൂക്ഷ്മമായ മേല്‍നോട്ടത്തിനു വിധേയമായിരിക്കും. സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാര്‍/കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശം എന്നിവയിലെ കൃഷിവകുപ്പും ജില്ലാഭരണകൂടവും ചേര്‍ന്ന് ഒരു ജില്ലാതല മേല്‍നോട്ട സമിതി (ഉശൃശര ഘല്ലഹ ങീിശീൃശിഴ ഇീാാശലേേല ഉഘങഇ) രൂപീകരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് കാര്‍ഷികസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച ദ്വൈവാര റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ നല്‍കുന്നതാണ്. ആകെ വിത്തിട്ട ഭൂമി, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങള്‍, കീടശല്യം, വിളനാശത്തിന്റെ സ്ഥിതിയുണ്ടെങ്കില്‍ അവ തുടങ്ങിയവ ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ടാകും.
 • പദ്ധതി നടപ്പാക്കല്‍ വര്‍ഷംതോറും റിവ്യു ചെയ്യുന്നതും വേണ്ട പരിഷ്കാരങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുന്നതുമാണ്. കൃഷിമന്ത്രാലയം, കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍/നടപ്പാക്കല്‍ ഏജന്‍സി
 • ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള അപ്രൈസല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്.
 • 19. നടപ്പാക്കല്‍ ഏജന്‍സി
 • ആര്‍.കെ.ബി.വൈ നടപ്പാക്കാനായി ഒരു പ്രത്യേക സംഘടനാ സംവിധാനം കാലാന്തരത്തില്‍ രൂപീകരിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊരു സംവിധാനം നിലവില്‍ വരുന്നതുവരെ “ജിഐസി ഓഫ് ഇന്‍ഡ്യ” നടപ്പാക്കല്‍ ഏജന്‍സിയായി പ്രവര്‍ത്തനം തുടരും.
 • ഈ പദ്ധതി വിളവുല്‍പാദനത്തിന്റെ വികസനത്തിനും വിളനാശം സംഭവിക്കുന്ന കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തികസഹായം നല്‍കാനും നിര്‍ണായകമായ സംവിധാനമായിരിക്കും.
 • പുരോഗമനപരമായ കൃഷിരീതികളും ഉയര്‍ന്ന കാര്‍ഷിക സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഇത് കൃഷിക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.
 • കാര്‍ഷികവായ്പയുടെ ഒഴുക്കിന് ഇത് വഴിയൊരുക്കും.
 • ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ട കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് മാത്രമല്ല. മൊത്തം കാര്‍ഷികസമൂഹത്തിന് ഇത് നേരിട്ടും അല്ലാതെയും നിര്‍ണായകമായ നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരാന്‍ ഇടയാക്കും. സ്പില്‍ഓവര്‍, മള്‍ട്ടിപ്ളയര്‍ ഇഫക്ടുകള്‍ വഴി ഉല്‍പാദനം നിലനിര്‍ത്താനും തൊഴിലവസരം, കമ്പോളപ്പിരിവ്, നികുതി എന്നിവ ഉണ്ടാക്കാനും അതുവഴി സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച കൈവരിക്കാനും ഇത് കാരണമാകും.
 • നഷ്ടം വിലയിരുത്തുന്ന സംവിധാനങ്ങള്‍ ഇതുവഴി കൃത്യമാകും. വിള ഉല്‍പാദനത്തിന്റെ കൃത്യമായ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാകും.
 • കാലാവസ്ഥാ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിള ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതി
 • എന്താണ് കാലാവസ്ഥാ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിള ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതി?
 • കാലാവസ്ഥാ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിള ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതി വിള ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്യുന്ന കൃഷിക്കാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്‌ഷ്യത്തോടെയുള്ളതാണ്. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥകളായ മഴ, വേനല്‍, മഞ്ഞ്, ഈര്‍പ്പം തുടങ്ങിയവ മൂലം കൃഷിക്കാര്‍ക്കു സംഭവിക്കുന്ന സാമ്പത്തികനഷ്ടം നികത്താനാണ്.
 • കാലാവസ്ഥാ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് എങ്ങനെയാണ് വിള ഇന്‍ഷ്വറന്‍സില്‍നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമാകുന്നത്?
 • വിള ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് എന്നാല്‍ വിളവിന്‍റെ കുറവ് സംഭവിക്കുമ്പോള്‍ കൃഷിക്കാരന് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കുന്ന സംവിധാനമാണ്. എന്നാല്‍ നല്ല വിളവ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കെ, കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യതിയാനത്താല്‍ വിളവില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങളെക്കൂടി വിള ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് കവര്‍ ചെയ്യുന്നു. വിളയ്ക്ക് കാലാവസ്ഥമൂലം വന്നു ഭവിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങള്‍ എത്രയായിരിക്കുമെന്ന് നിര്‍ണയിക്കാന്‍ വിളയുടെ മുന്‍കാല ഉല്‍പാദനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകള്‍ പര്യാപ്തമാണ്. ഇങ്ങനെ ഊഹിച്ചെടുക്കുന്ന മെതിപ്പുവിള അവലോകനം കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് അവരുടെ നഷ്ടത്തിന് എന്ത് പരിഹാരം ചെയ്യണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കാന്‍ ഉപകരിക്കുന്നു. മറ്റൊരര്‍ഥത്തില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങള്‍ കൃഷിക്കാര്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം നിര്‍ണയിക്കുന്ന അളവുകോലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് കാലാവസ്ഥാ അടിസ്ഥാന വിള ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതി.
 • എവിടെയാണ് കാലാവസ്ഥാ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് മുമ്പ് പരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്?
 • 2003 ഖാരിഫ് കാലം മുതല്‍ രാജ്യത്ത് പൈലറ്റടിസ്ഥാനത്തില്‍ കാലാവസ്ഥാ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയില്‍ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഢ്, ഗുജറാത്ത്, ഹരിയാണ, കര്‍ണാടക, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാന്‍ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ഉള്‍‌പ്പെടുന്നു.
 • എങ്ങനെയാണ് ഇത് ദേശീയ കാര്‍ഷിക ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതിയില്‍നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമായിരിക്കുന്നത്?
 • കാലാവസ്ഥാ അടിസ്ഥാന വിള ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതി കാലാവസ്ഥാ തകരാര്‍ മൂലം കൃഷിക്കാര്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന വിളവ് നഷ്ടത്തെ നികത്തുന്നതിനുള്ള തനതായ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതിയാണ്. അത് ഖാരിഫ് വിള സമയത്ത് മഴമൂലം (മഴ കുറവായാലും കൂടുതലായാലും) അല്ലെങ്കില്‍ റാബി വിളസമയത്ത് മറ്റു പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥാ കുഴപ്പങ്ങളായ വേനല്‍, മഞ്ഞ്, ഈര്‍പ്പം, കാലംതെറ്റിയുള്ള മഴ എന്നിവ മൂലം സംഭവിക്കുന്ന വിളനഷ്ടത്തെ നികത്തുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത് വിളവ് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതിയല്ല.
 • ദേശീയ കാര്‍ഷിക ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതിയും കാലാവസ്ഥാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിള ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതിയും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം
 • എങ്ങനെയാണ് കാലാവസ്ഥാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിള ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
 • കാലാവസ്ഥാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിള ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ്പദ്ധതി ഓരോ മേഖല തിരിച്ചാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. അതായത് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കുന്നതിനുവേണ്ടി സമാന സ്വഭാവമുള്ള ഓരോ റഫറന്‍സ് യൂണിറ്റ് ഏരിയകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതാണ്. ഒരു വിളവുകാലം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാര്‍ ഈ ഏരിയ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യും. അവിടത്തെ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സിനു വിധേയമാകുന്ന വിളകളും നിശ്ചയിക്കും. ഇത്തരം ഓരോ ഏരിയയും ഒരു റഫറന്‍സ് വെതര്‍സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കും. ഈ സ്റ്റേഷനുകളായിരിക്കും നിലവിലുള്ള കാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. നടപ്പ് വിളവുകാലത്ത് പ്രതികൂലമായ എന്തെങ്കിലും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങള്‍ ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് ആനുകൂല്യം നല്‍കുന്നതിന് പര്യാപ്തമാകും. പദ്ധതിയുടെ നിബന്ധനകള്‍ക്കും പണം നല്‍കുന്ന രീതികള്‍ക്കും വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് നല്‍കുന്നത്. ഓരോ കര്‍ഷകനും ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം കണക്കാക്കി ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് തുക നല്‍കുന്ന രീതിക്കു പകരമാണ് ഈ മേഖലാ രീതി.
 • റഫറന്‍സ് വെതര്‍‌സ്റ്റേഷന്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കാലാവസ്ഥാ പരിശോധനകള്‍ എന്‍റെ കൃഷിയിടത്തുനിന്നും വളരെ അകലെയുള്ള കാലാവസ്ഥാ സ്ഥിതിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നിശ്ചയിച്ചതല്ല എന്ന് എങ്ങനെ എനിക്കറിയാന്‍ കഴിയും. അഥവാ മറിച്ചാണെങ്കില്‍ എനിക്ക് അതെങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടും?
 • ഒരു ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥാ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ (പ്രത്യേകിച്ചും മഴ) ഓരോ ഭൂപ്രദേശത്തും, അത് വളരെ ചെറിയൊരു പ്രദേശമായിരുന്നാലും വ്യത്യസ്ഥമാകാം. എന്നാല്‍ രണ്ടാഴ്ച, മാസം അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു വിളവുകാലം ആകുമ്പോഴേക്കും അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും തുല്യമായി മാറും. റഫറന്‍സ് വെതര്‍സ്റ്റേഷന്‍ വഴി ബ്ലോക്ക്/ താലൂക്ക് തല കാലാവസ്ഥാ പഠനം ഒരു റഫറന്‍സ് യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലുള്ള ഓരോ കൃഷിക്കാരന്‍റെയും കാലാവസ്ഥാ അനുഭവങ്ങളുടെ ഏറെക്കുറെ കൃത്യമായ പ്രതിഫലനമായിരിക്കും.
 • ആര്‍ക്കാണ് കാലാവസ്ഥാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിള ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതി വാങ്ങാന്‍ കഴിയുന്നത്?
 • ഓഹരി വിളവെടുപ്പുകാര്‍, പാട്ടക്കൃഷിക്കാര്‍ തുടങ്ങി ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന വിളകള്‍ വളര്‍ത്തുന്ന എല്ലാ കൃഷിക്കാര്‍ക്കും ഒരു റഫറന്‍സ് യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലെ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് കവറേജിന് അര്‍ഹതയുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാല്‍ വായ്പാ ബാങ്കുകള്‍, മറ്റു ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍നിന്നും ഈ പ്രത്യേക വിളകള്‍ക്ക് നിശ്ചിതമായ വായ്പാ പരിധി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വായ്പാകൃഷിക്കാര്‍ക്കും ഈ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതി നിര്‍ബന്ധമാണ്. മറ്റുള്ള കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് പദ്ധതി ഐച്ഛികമായിരിക്കും.
 • എത്ര രൂപയുടെ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് സംരക്ഷ (ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് തുക) കിട്ടുമെന്ന് എങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടും?
 • ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് സംരക്ഷ അഥവാ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് തുക എന്നത് വിശാലമായ അര്‍ഥത്തില്‍ വിളവിറക്കാന്‍ വേണ്ടിവന്ന മൊത്തം ചിലവായ തുകയായിരിക്കും. ഓരോ വിള സീസന്‍റെയും ആരംഭത്തില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍റെ വിദഗ്ധരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് എ.ഐ.സി ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലെ (ഹെക്ടര്‍) ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് തുക എത്രയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ്. ഇത് വിവിധ റഫറന്‍സ് യൂണിറ്റ് ഏരിയയില്‍ വ്യത്യസ്ഥമായിരിക്കും. മൊത്തം ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് തുക കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് കൂടുതല്‍ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ നോക്കി വീണ്ടും വിതരണം ചെയ്യും.
 • പ്രീമിയം നിരക്ക് എന്തായിരിക്കും?
 • പ്രീമിയം നിരക്കുകള്‍ പ്രതീക്ഷിത നഷ്ടത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഒരു വിളവിന്‍റെ അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥാ ആവശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 25 മുതല്‍ 100 വരെ കാലാവസ്ഥാ രീതി നോക്കിയായിരിക്കും ഇത് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. മറ്റൊരര്‍ഥത്തില്‍ ഓരോ റഫറന്‍സ് യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലും പ്രീമിയം നിരക്ക് വ്യത്യസ്ഥമായിരിക്കും. കൃഷിക്കാരന് പ്രീമിയം നിരക്ക് നിശ്ചിതമാണ്, അതിനു പുറമേയുള്ള നിരക്ക് കേന്ദ്രഗവണ്‍‌മെന്‍റും സംസ്ഥാന ഗവണ്‍‌മെന്‍റും തുല്യമായി വിഹിതമടയ്ക്കുന്നതാണ്. കൃഷിക്കാരന്‍ അടയ്ക്കേണ്ടിവരുന്ന പ്രീമിയം നിരക്കുകള്‍ ഇനി പറയുന്നു:
 • ഭക്‌ഷ്യവിളകളും എണ്ണക്കുരുവും
 • വാര്‍ഷിക-വാണിജ്യ ഉദ്യാനവിളകള്‍
 • ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്ത വായ്പ അടയ്ക്കുന്ന കര്‍ഷകന്‍റെ മൊത്തം പ്രീമിയം, വായ്പ നല്‍കുന്ന ബാങ്ക് അടയ്ക്കുന്നതാണ്.
 • കുറിപ്പ്: മേല്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ അറിവിനുവേണ്ടിയുള്ളതാണ്, ചിലപ്പോള്‍ ഇത് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പോളിസി/ പദ്ധതിയുടെ പദാനുപദ വിവരണമാകണമെന്നില്ല.
 • റാബി കാലാവസ്ഥാ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ്
 • പോളിസിയുടെ സവിശേഷതകള്‍
 • ഡിസംബര്‍ മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ വരെയുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങള്‍ മൂലം ശൈത്യം, ചൂട്, ഈര്‍പ്പം, മഴ – ഉള്ള നഷ്ടത്തില്‍നിന്നും സംരക്ഷ നല്‍കുന്നു.
 • ഗോതമ്പ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ബാര്‍ലി, പയര്‍വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ്.
 • പരമാവധി ബാധ്യത കൃഷിച്ചെലവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഇത് ഓരോ വിളവിനും വ്യത്യസ്ഥമായിരിക്കും.
 • ക്ലൈമുകള്‍ വേഗതയില്‍, അതായത് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞാല്‍ നാല്, ആറ് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ തീര്‍പ്പാക്കുന്നു.
 • ഗോതമ്പ്, കടുക്, പയര്‍വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, മസൂര്‍, ബാര്‍ലി, മല്ലി എന്നിവയാണ് യുപി, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, രാജസ്ഥാന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രധാന റാബി വിളകള്‍. ഈ വിളകള്‍ അമിത മഴ, ശൈത്യം, ചൂടിലെ വ്യതിയാനം തുടങ്ങിയ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇരയാകാറുണ്ട്.
 • റാബി കാലാവസ്ഥാ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് ഇത്തരം അപായങ്ങളില്‍ ഫലപ്രദമായി വ്യക്തികളെയോ ഈ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇരയാകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെയോ സഹായിക്കാനുള്ളതാണ്. കാലാവസ്ഥാ ഇന്‍ഡക്സ് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സിന്റെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങള്‍ ഇവയാണ് :
 • പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ പോലുള്ള നാശനഷ്ട കാരണങ്ങള്‍ സ്വതന്ത്രമായി വിലയിരുത്താനും അളക്കാനും കഴിയുന്നു.
 • നഷ്ടപരിഹാരം വളരെ വേഗത്തില്‍, അതായത് നഷ്ട പരിഹാര കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ നല്‍കാന്‍ കഴിയും.
 • എല്ലാ ഉല്‍പാദകര്‍ക്കും അത് ചെറുകിടയോ ഇടത്തരമോ, ഉടമകളോ പാട്ടക്കാരോ/ ഓഹരിക്കാരോ ആരായിരുന്നാലും ഈ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പോളിസി വാങ്ങാവുന്നതാണ്.
 • കവറേജ്:ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്ത ആള്‍ക്ക് അഗ്രിക്കള്‍ച്ചറല്‍ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് കമ്പനി ഓഫ് ഇന്ത്യാ ലിമിറ്റഡ്, (എ.ഐ.സി) മൊത്തം വിള ഉല്‍പാദനത്തിലോ/ വിളവിലോ വന്ന കുറവ് അനുസരിച്ച് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കുന്നതാണ്: പരമാവധി താപനില ( 0 ഇ) ട്രിഗ്ഗര്‍ ലവലിന്‍റെ മുകളില്‍ / അഥവാ താപനില വ്യതിയാനം സാധാരണ ട്രിഗ്ഗര്‍ വാല്യുവിനു മുകളില്‍ / മിനിമം താപനില ( 0 ഇ) ട്രിഗ്ഗര്‍ ലവലിനു താഴെ /മിനിമം താപനില നാല് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിന് താഴെ – ഇവയില്‍ പലതോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ ശൈത്യമോ കനത്ത മഴയോ കൊടും ചൂടോ ഉണ്ടാക്കിയാല്‍ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് കവറേജ് കിട്ടും. ഈ ട്രിഗ്ഗര്‍ ലവലുകള്‍ ദിനംപ്രതി/ ആഴ്ച/ മാസ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കണക്കുകൂട്ടുന്നതാണ്.
 • ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് കാലവധി:
 • ഡിസംബര്‍ മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ വരെയുള്ള കാലങ്ങളിലാണ് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാല്‍ വിളയും മറ്റു പല ഘടകങ്ങളും അനുസരിച്ച് ഈ കാലാവധിയില്‍ വ്യത്യാസം വരും.
 • ക്ലെയിം നടപടിയെക്കുറിച്ച്:
 • ക്ലെയിമുകള്‍ വിവിധ ഏജന്‍സികള്‍, സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഓരോ വിളയെക്കുറിച്ചും നല്‍കുന്ന പരമാവധി താപനില, മിനിമം താപനില, മഴ എന്നിവയെ ആസ്പദമാക്കി ആയരിക്കും തീര്‍പ്പാക്കുന്നത്. ഇത് ഓട്ടേമേറ്റഡ് (യാന്ത്രികം) ആയിരിക്കും. ക്ലെയിമുകള്‍ നല്‍കാനായാല്‍ അത് ഒരു പ്രദേശത്തെ (ഒരു റഫറന്‍സ് വെതര്‍ സ്റ്റേഷന്‍റെ പരിധിയില്‍ പെട്ട) എല്ലാ ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്ത ഉല്‍പാദകര്‍ക്കും യൂണിഫോം നിരക്കില്‍ നല്‍കുന്നതാണ്.
 • കുറിപ്പ്: മേല്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ അറിവിനുവേണ്ടിയുള്ളതാണ്, ചിലപ്പോള്‍ ഇത് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പോളിസി/ പദ്ധതിയുടെ പദാനുപദ വിവരണമാകണമെന്നില്ല.
 • ജൈവ വാതക വൃക്ഷം/ ചെടി ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ്
 • ലോകത്തെ ഊര്‍ജ ആവശ്യത്തിന്‍റെ 80 ശതമാനത്തോളം സസ്യങ്ങളുടെയോ ജീവികളുടെയോ അവശിഷ്ടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വാതകത്തില്‍ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഊര്‍ജത്തിന്‍റെ നാള്‍ക്കുനാള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുന്ന ഡിമാന്‍ഡ് അനുസരിച്ച് ഈ ഊര്‍ജ്ജസ്രോതസ്സ് കുറയുകയാണ്. ഇതുകാരണം മറ്റു ഊര്‍ജ സ്രോതസ്സുകള്‍ കണ്ടെത്തേണ്ട സ്ഥിതിയിലാണ് നമ്മള്‍. ഇതില്‍ ഏറ്റവും വാഗ്ദത്ത ഊര്‍ജ്ജം ജൈവ ഊര്‍ജമാണ്. പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഈ ഉര്‍ജ്ജത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഗവണ്‍‌മെന്‍റ് ഒട്ടേറെ ആനുകൂല്യങ്ങളും സബ്സിഡിയും ജൈവവാതക മരം/ ചെടി വളര്‍ത്തുന്നവര്‍ക്ക് നല്‍കിവരുന്നു.
 • പോളിസിയുടെ സവിശേഷതകള്‍
 • ആറ് വ്യത്യസ്ഥ ഇനങ്ങളില്‍ പെട്ട മരം/ ചെടിക്ക് തനത് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതി ഏര്‍‌പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ ജെത്രോഫ ഇനവും പെടും.
 • വരള്‍ച്ചയെ നേരിടാനായി ഓപ്ഷണല്‍ കവറേജ് നല്‍കുന്നു.
 • പരമാവധി ബാധ്യത കൃഷിച്ചെലവും മരത്തിന്‍റെയും ചെടിയുടെയും പ്രായവും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഇത് ഓരോ ഇനത്തിനും വ്യത്യസ്ഥമായിരിക്കും
 • ആര്‍‌ക്കൊക്കെ ബാധകമാകും
 • ഈ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതി ജൈവവാതക മരം/ ചെടി വളര്‍ത്തുന്നവര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്നവര്‍ – അവരുടെ ഉല്‍പന്നം അഥവാ വിളവ് നാശനഷ്ടത്തിനു വിധേയമാവുകയാണെങ്കില്‍ – ഈ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതി ബാധകമായിരിക്കും. പോളിസി ബാധകമാകുന്ന മരം/ ചെടി ഇവയാണ് : ജെത്രോഫ കുര്‍ക്കാസ്. (ജെത്രോഫ), പൊംഗാമിയാ പിന്നാറ്റ (കരഞ്ച), അസദിറച്ത ഇന്‍ഡിക്ക (നീം), ബസിയ ലത്തിഫോളിയ (മഹ്വോ), കാലോഫിലം ഇനോഫിലം (പോളംഗ), സിമറൂബ ഗ്ലോക്ക (പറുദീസ വൃക്ഷം).
 • കവറേജിന്‍റെ വ്യാപ്തി
 • പ്രകൃതിക്ഷോഭമായ വെള്ളപ്പൊക്കം, ചുഴലിക്കാറ്റ്, കൊടുങ്കാറ്റ്, ശൈത്യം, കീടബാധ, തുടങ്ങിയവ ഒറ്റയ്ക്കോ കുട്ടായോ ഈ മരങ്ങള്‍ക്കോ ചെടികള്‍ക്കോ സംഭവിക്കുകയും അതുവഴി ഇവ ഉല്‍പാദിപ്പിക്കുന്ന കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് സാമ്പത്തികനഷ്ടം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളവര്‍ക്ക് പോളിസിയുടെ കവറേജ് വഴി നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നത്. മൊത്തം നഷ്ടം എന്ന് അര്‍ഥമാക്കുന്നത് ഈ ജൈവ വാതക ചെടി അഥവാ മൊത്തം തോട്ടം അല്ലെങ്കില്‍ തോട്ടത്തിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം നശിക്കുകയോ, അഥവാ ചെടി ഉല്‍പാദനത്തിന് ഉപകരിക്കാതാവുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള നഷ്ടമാണ്.
 • ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് തുക
 • ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയില്‍ മൊത്തം ചെലവായ തുകയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് തുക നിശ്ചയിക്കുന്നത്. മരം/ ചെടിയുടെ അവസ്ഥ, പ്രായം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഇത്. ഈ മൊത്തം തുകയുടെ ഏതാണ്ട് തുല്യമായിരിക്കും ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് തുക. ചിലപ്പോള്‍ അത് 125%/ 150% വരെ കുടുതലാകാം.പ്രീമിയം
 • പ്രീമിയം നിരക്കുകള്‍ നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇനി പറയുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
 • (എ) മരത്തിന്‍റെ/ വിളയുടെ അപായസാധ്യത;
 • (ബി) കവര്‍ ചെയ്യുന്ന റിസ്കിന്‍റെ രീതി;
 • (സി) ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകത;
 • (ഡി) സമാനമായ റിസ്കുകള്‍ക്ക് മറ്റ് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിരക്ക്;
 • (ഇ) വരുത്താനുള്ള കുറവുകള്‍;
 • (എഫ്) ഇന്‍ഷ്വറര്‍ക്ക് വേണ്ടിവരുന്ന മറ്റു ചെലവുകളും.
 • ഇന്‍ഷ്വറന്‍സിന്‍റെ കാലാവധി
 • വാര്‍ഷിക പോളിസിയായിരിക്കും. മന്നു മുതല്‍ അഞ്ചുവര്‍ഷം വരെ നീട്ടാനുള്ള സംവിധാനം ഇതിനുണ്ടാകും.
 • നഷ്ടം തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന രീതി
 • ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്ത ആള്‍ക്ക് ചെടിക്കോ ചെടികള്‍‌ക്കോ നഷ്ടം സംഭവിച്ചാല്‍ ക്ലെയിം ഫോം അഗ്രിക്കള്‍ച്ചറല്‍ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് കമ്പനി ഓഫ് ഇന്‍ഡ്യ ലിമിറ്റഡിന് (എ.ഐ.സി) സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. കമ്പനി ഒരു ലൈസന്‍സ്ഡ് സര്‍‌വ്വേയറേയും കൃഷി വിദഗ്ദ്ധനേയും നഷ്ടം തിട്ടപ്പെടുത്തി ക്ലെയിം പ്രോസസ് ചെയ്യാനായി അവിടേക്ക് അയക്കും. മരത്തിന്‍റെ നാശനഷ്ടം കാരണം ഈ തോട്ടം സാമ്പത്തികമായി എത്രമാത്രം ഉല്‍പാദനയോഗ്യമല്ലാതായി എന്ന് പരിഗണിച്ചായിരിക്കും ക്ലെയിം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. മരങ്ങള്‍ക്ക് കുറവ് സംഭവിക്കുക അല്ലെങ്കില്‍ വളര്‍ച്ച മുരടിക്കുക ഇത് നഷ്ടമായി അംഗീകരിക്കുന്നതല്ല.
 • കുറിപ്പ്: മേല്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ അറിവിനുവേണ്ടിയുള്ളതാണ്, ചിലപ്പോള്‍ ഇത് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പോളിസി/ പദ്ധതിയുടെ പദാനുപദ വിവരണമാകണമെന്നില്ല.
 • കന്നുകാലി ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതി
 • കന്നുകാലി ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതി 2005-2006, 2006-2007 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ 10-ാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി പ്രകാരവും 2007-2008 ല്‍ 11-ാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിപ്രകാരവും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 100 ജില്ലകളില്‍ പൈലറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടപ്പാക്കിയ കേന്ദ്ര ഗവര്‍‌ണ്‍‌മെന്‍റ് പദ്ധതിയാണ്. ഇത് സ്ഥിരം അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മുന്നൂറ് ജില്ലകളിലേക്ക് രാജ്യത്ത് വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ്.
 • കന്നുകാലി ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതി ഇരട്ട ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാലിവളര്‍ത്ത് കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് അവരുടെ കാലികള്‍ക്ക് മരണം സംഭവിക്കുമ്പോള്‍ നഷ്ടം നല്‍കാനും കാലിവളര്‍ത്തല്‍ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സിലൂടെ അവര്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന മെച്ചം ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ പ്രചരിപ്പിക്കാനും അതുവഴി കാലിവളര്‍ത്തലിന്‍റെയും ബന്ധപ്പെട്ട ഉല്‍പാദനങ്ങളുടെയും ഗുണനിലവാരം ഉയര്‍ത്താനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.
 • ഈ പദ്ധതിയില്‍ നാടന്‍/ സങ്കരയിനം കറവ ആട്മാടുകള്‍ക്കും എരുമയ്ക്കും അതിന്‍റെ നിലവിലുള്ള കമ്പോളനിരക്ക് അനുസരിച്ച് പരമാവധി ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് നല്‍കുന്നു. ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പ്രീമിയത്തിന്‍റെ ഏതാണ്ട് 50% വരെ സബ്സിഡിയാണ്. ഈ സബ്സിഡി പൂര്‍ണമായും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വഹിക്കും. സബ്സിഡി ആനുകൂല്യം ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് പരമാവധി രണ്ട് കാലികള്‍ക്ക് മൂന്നുവര്‍ഷം വരെ നല്‍കും.
 • ഗോവ ഒഴികെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സംസ്ഥാന ലൈവ്‌സ്റ്റോക്ക് ഡെവലപ്‌മെന്‍റ് ബോര്‍ഡ് വഴി ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതാണ്.
 • ഈ സ്കീമില്‍ ഉള്‍‌പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കന്നുകാലികളും ഗുണഭോക്താക്കളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും
 • നാടന്‍ സങ്കരയിനം കറവപ്പശു, ആട്, എരുമ എന്നിവ ഈ പദ്ധതിയില്‍‌പ്പെടും. കറവയുള്ള കാലി എന്നത് ഇപ്പോള്‍ കറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കടിഞ്ഞൂല്‍ പേറിന് ശേഷം ചനയുള്ളതും ഉള്‍‌പ്പെടും.
 • മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതി /പ്ലാന്‍ സ്കീം എന്നിവയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള കന്നുകാലികള്‍ക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം കിട്ടുന്നതല്ല.
 • സബ്സിഡിയുടെ ആനുകൂല്യം ഓരോ ഗുണഭോക്താവിനും രണ്ട് കാലികള്‍ എന്ന് നിജപ്പെടുത്തും. പരമാവധി മൂന്നു വര്‍ഷംവരെ ഒരു കന്നുകാലിക്ക് ഒറ്റത്തവണയായി ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് സബ്സിഡി കിട്ടും.
 • കൃഷിക്കാരെ മുന്നുവര്‍ഷത്തെ പോളിസിക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്, കാരണം പ്രകൃതിക്കെടുതികളായ വെള്ളപ്പൊക്കമോ, വരള്‍ച്ചയോ സംഭവിച്ചാല്‍ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സിന്‍റെ യഥാര്‍ഥ മെച്ചം അവര്‍ക്ക് ലഭിക്കാന്‍ ഇത് ഉപകരിക്കും. അഥവാ കൃഷിക്കാരന് മൂന്നുവര്‍ഷത്തില്‍ താഴെ കാലത്തേക്ക് ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്യാനാണ് താല്‍പര്യമെങ്കില്‍ അത് അനുവദിക്കുന്നതാണ്. തുടര്‍ന്നുള്ള കാലത്തേക്ക് വീണ്ടും ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ പ്രീമിയം സബ്സിഡി ലഭിക്കുന്നതുമാണ്.
 • കന്നുകാലിയുടെ കമ്പോള വില നിശ്ചയിക്കല്‍
 • നിലവിലുള്ള പരമാവധി കമ്പോളവിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഗുണഭോക്താവ്, അംഗീകൃത വെറ്ററിനറി ഡോക്ടര്‍, ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് ഏജന്‍റ് എന്നിവര്‍ സംയുക്തമായി നിര്‍ണയിക്കും.
 • ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്ത കന്നുകാലിയെ തിരിച്ചറിയല്‍
 • ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്ത കന്നുകാലിയെ ക്ലെയിം പരിഗണിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായും തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയണം. കഴിയുന്നത്രയും കാത് കുത്തലാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ഫലപ്രദം. നാടന്‍ രീതിയായ കാത് കുത്തലോ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയായ മൈക്രോ ചിപ്പ് ഘടിപ്പിക്കലോ പോളിസി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ തിരിച്ചറിയല്‍ മാര്‍ക്കിനു വരുന്ന ചെലവ് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് കമ്പനി വഹിക്കും. അത് കേട് കുടാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത ബന്ധപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താവിനാണ്. കാത് കുത്ത് വസ്തുവിന്‍റെ രീതിയും ഗുണവും ഗുണഭോക്താവിനും ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് കമ്പനിക്കും പരസ്പര സമ്മതത്തിലൂടെ തീരുമാനിക്കാം.ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് കാലാവധി നിലനില്‍‌ക്കെ കാലിയുടെ ഉടമ മാറിയാല്‍
 • അഥവാ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പോളിസിയുടെ കാലാവധി കഴിയുംമുമ്പ് കന്നുകാലിയെ വില്‍ക്കുകയോ മറ്റൊരാള്‍ക്ക് കൈമാറുകയോ ചെയ്താല്‍ പോളിസി കാലാവധിയുടെ ശേഷിക്കുന്ന കാലം പുതിയ ഉടമസ്ഥനായിരിക്കും ഗുണഭോക്താവ്. ഇതിനു വേണ്ടിവരുന്ന രീതികളും ഫീസും വില്‍പന ഉടമ്പടിയും മറ്റും ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് കമ്പനിയുമായി കരാര്‍ ഒപ്പിടുമ്പോള്‍ തന്നെ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ്.
 • ക്ലെയിം തീര്‍പ്പാക്കല്‍
 • ക്ലെയിം സമയത്ത് ആവശ്യമായ രേഖകള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചാല്‍ 15 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്ത ആള്‍ക്ക് തുക നല്‍കണം. ക്ലെയിം തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ നാല് രേഖകള്‍ മാത്രമേ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളു. – 1. ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് കമ്പനിക്ക് നല്‍കുന്ന എഫ്ഐആര്‍, 2. ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പോളിസി, 3. ക്ലെയിം ഫോം, 4. പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട്. കന്നുകാലിയെ ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ക്ലെയിം തീര്‍പ്പാക്കലിനു വേണ്ടുന്ന വ്യക്തമായ രീതികള്‍ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കണം, വേണ്ടുന്ന രേഖകള്‍ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം – പോളിസി രേഖയോടൊപ്പം ഇതും ഗുണഭോക്താവിന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്‍ഷ്വറന്‍സിനും ക്ലെയിമിനും ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും ഫോമുകളും ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് ഏജന്‍സി പ്രാദേശിക ഭാഷയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും നല്‍‌കേണ്ടതാണ്.
 • വിള ഇന്‍ഷുറന്‍സ്‌ പദ്ധതി
 • വിള ഇന്‍ഷുറന്‍സ്‌ പദ്ധതി കര്‍ഷകരെ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥകളില്‍ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു. യുണൈറ്റഡ്‌‌ ഇന്ത്യാ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്‌ കമ്പനി ലിമിറ്റഡുമായി ചേര്‍ന്ന്‌‌ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയില്‍ വാഴ, പച്ചക്കറി, കിഴങ്ങുവര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ എന്നിവയ്‌ക്ക്‌ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്‌ സംരക്ഷണം നല്‍കുന്നു.
 • വാഴ 3.50 രൂപ/വാഴ
 • പച്ചക്കറികളും കിഴങ്ങുവിളകളും 4.25 രൂപ/സെന്‍റ്‌/സീസണ്‍
 • കര്‍ഷക രക്ഷാ പോളിസി (കെ.ആര്‍.പി):
 • ദി ന്യൂ ഇന്‍ഡ്യാ അഷ്വറന്‍സ്‌‌ കമ്പനി ലിമിറ്റഡുമായി ചേര്‍ന്ന്‌‌ നടപ്പിലാക്കുന്ന കര്‍ഷകര്‍ക്കും കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്‌ പദ്ധതി. കുറഞ്ഞ പ്രീമിയം, വേഗത്തിലുള്ള ക്ലെയിം സെറ്റിലമെന്‍റ് എന്നിവ ഇതിന്‍റെ പ്രത്യേകതകളാണ്‌.
 • പ്രീമിയം:
 • മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്ക്‌ (15-65 വയസ്സ്‌‌ വരെ): 150 രൂപ
 • കുട്ടികള്‍ക്ക്‌ (15 വയസ്സില്‍ താഴെ): 60 രൂപ
 • പ്രീമിയത്തിന്‍ മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്ക്‌ 20 രൂപയും കുട്ടികള്‍ക്ക്‌ 7 രൂപയും വി.എഫ്‌.പി.സി.കെ. നല്‍കുന്നു. പരമാവധി നഷ്ടപരിഹാരം മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്ക്‌ 10000/രൂപ, കുട്ടികള്‍ക്ക്‌ 5000/ രൂപ.
 • ജീവന്‍ രക്ഷാ പോളിസി (ജെ.ആര്‍.പി):
 • കര്‍ഷകര്‍ക്ക്‌ മരണത്തിനും അപകടത്തിനുമെതിരെയുള്ള ഒരു നവീന ഇന്‍ഷുറന്‍സ്‌ പദ്ധതി. എല്‍.ഐ.സി. യുമായി ചേര്‍ന്ന്‌ നടപ്പിലാക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ പ്രീമിയം, വേഗത്തിലുള്ള ക്ലെയിം സെറ്റില്‍മെന്‍റ്‌, പോളിസി ഉടമകളുടെ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള സ്‌ക്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌ എന്നിവ ഇതിന്‍റെ പ്രത്യേകതകളാണ്‌.
 • ആകെ 200 രൂപ 
  ഇതില്‍ 50 രൂപ മാത്രമാണ്‌ കര്‍ഷകന്‍ അടയ്‌ക്കേണ്ടത്‌. 50 രൂപ വി.എഫ്‌.പി.സി.കെ. യും 100 രൂപ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നു.
 • സാധാരണ മരണം: Rs. 30,000/-
 • ഭാഗീക അംഗവൈകല്യം: Rs. 37,500/-
 • പൂര്‍ണ്ണ അംഗവൈകല്യം : Rs.75, 000/-
 • അപകടമരണം: Rs. 75,000/-
Share Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *