പാവയ്ക്കാ കൃഷി ലാഭകരമാക്കാം, ഈ വഴികളിലൂടെ

നിരവധി ഗുണങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ പച്ചക്കറിയാണ് പാവയ്ക്ക. കയ്പ്പ എന്ന പേരിലും പാവല്‍ അറിയപ്പെടുന്നു. കയ്പ്പാണെങ്കിലും ഗുണങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ മുന്നിലാണ് ഈ വിള.പാവല്‍ കൃഷി ലാഭകരമാക്കാനുള്ള ചില മാര്‍ഗങ്ങള്‍.

  1. പാവല്‍ കൃഷി ചെയ്യുന്ന മണ്ണ് കുറഞ്ഞത് ഒരടി ആഴത്തില്‍ കിളയ്ക്കണം. കട്ടപ്പൊട്ടിച്ച് പാകപ്പെടുത്തി വേണം കൃഷി തുടങ്ങാന്‍.
  2. നീര്‍വാര്‍ച്ചയുള്ളതും ഇളക്കമുള്ളതുമായ മണ്ണില്‍ വേണം കൃഷി ചെയ്യാന്‍.
  3. വിത്ത് ഒരു ദിവസം പാലില്‍ മുക്കിയിട്ട് ശേഷം നടുക. നല്ല കരുത്തോടെ ചെടികള്‍ വളരാന്‍ ഇതു സഹായിക്കും.
  4. ചെടി വളര്‍ന്നു തുടങ്ങിയാല്‍ രണ്ടാഴ്ചയിലൊരിക്കല്‍ രണ്ടു ശതമാനം വേപ്പെണ്ണ ബാര്‍സോപ്പ്-വെളുത്തുള്ള എമല്‍ഷന്‍, രണ്ടു ശതമാനം സ്യൂഡോമോണാസ് ലായനി എന്നിവ ഇലകളിലും തടത്തിലും തളിച്ചു കൊടുക്കാം.
  5. വള്ളി പന്തലില്‍ കയറി എത്തും വരെ ശിഖരങ്ങളൊന്നും അനുവദിക്കരുത്.
  6. ഒരു തടത്തില്‍ അഞ്ച് വിത്തെങ്കിലും വിതച്ച് രണ്ടു മൂന്നു ചെടികള്‍ മാത്രം നില നിര്‍ത്തുക.
  7. കീടങ്ങളെ അകറ്റാന്‍ മഞ്ഞക്കെണി, കഞ്ഞിവെള്ളക്കെണി പോലുള്ളവ ഉപയോഗിക്കുക.

Share Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *