കാർഷിക വളം (FYM)ഉപയോഗിച്ച് പരമ്പരാഗത രീതിയേക്കാൾ ഉയർന്ന വിളവ് ലഭിക്കുന്നു

ഒരു പുതിയ ഗവേഷണ പഠനമനുസരിച്ച്, ‘സ്വാഭാവിക കൃഷിരീതികൾക്ക് ഒറ്റക്ക് പരമ്പരാഗത കൃഷിയേക്കാൾ കൂടുതൽ വിളവ് നൽകാനാവില്ല, പക്ഷേ കാർഷിക വളം (FYM) ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വിളകളുടെ വിളവ് പരമ്പരാഗത അല്ലെങ്കിൽ രാസകൃഷിയിൽ നിന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ്’ എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

2019 ഫെബ്രുവരി-മെയ് മാസങ്ങളിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ചും (ഐസിഎആർ) നാഷണൽ അക്കാദമി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് മാനേജ്‌മെന്റ് ഹൈദരാബാദും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഫീൽഡ് സർവേയിലാണ് ഇത് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ ഫീൽഡ് സർവേയുടെ റിസൾട്ടുകൾ 2023 മാർച്ചിൽ ഒരു സയന്റിഫിക് പിയർ റിവ്യൂഡ് ജേണലായ അഗ്രികൾച്ചറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി.

അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക കാർഷിക സർവ്വകലാശാലകളുമായി കൂടിയാലോചിച്ചപ്പോൾ, ഒരുപാട് കർഷകർ പ്രകൃതി കൃഷി രീതികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായ പ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായി. ജീവാമൃതം ഉപയോഗിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി രാസവളമോ / അല്ലെങ്കിൽ കീടനാശിനിയോ ഉപയോഗിക്കാത്ത കർഷകരെ അഡോപ്റ്റേഴ്സ് ആയും മറ്റുള്ളവരെ നോൺ അഡോപ്റ്റേഴ്സ് ആയും കണക്കാക്കപ്പെട്ടു.

പ്രധാന വിളകളായ നെല്ല്, കരിമ്പ്, മില്ലറ്റ്, ഉഴുന്ന് എന്നിവയുടെ വിളവ് മൂന്ന് കൃഷിരീതികൾക്കായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു: ഫാം യാർഡ് വളം (FYM), FYM ഇല്ലാത്ത പ്രകൃതി കൃഷി, പ്രകൃതിയേതര കൃഷി. 

എഫ്‌വൈഎം ഇല്ലാത്ത പ്രകൃതിദത്ത വിളവെടുപ്പിനേക്കാൾ പ്രകൃതിദത്ത കാർഷിക വിളവ് മികച്ചതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. എന്നിരുന്നാലും, മിക്ക വിളകളിലും, എഫ്.വൈ.എം ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രകൃതിദത്ത കൃഷിക്ക് എഫ്.വൈ.എമ്മും ഉപയോഗിക്കാത്ത സ്വാഭാവിക കൃഷിയെക്കാളും സ്വാഭാവികമല്ലാത്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വിളവ് ലഭിച്ചു. 

പ്രകൃതിദത്ത കൃഷിരീതികൾക്ക് മാത്രം പരമ്പരാഗത കൃഷിയേക്കാൾ കൂടുതൽ വിളവ് നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മുൻ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ചെറിയ അളവിലുള്ള എഫ്.വൈ.എം ചേർക്കുമ്പോൾ വിളവ് പരമ്പരാഗത / രാസകൃഷിയിൽ നിന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. ഇത് കർഷകരുടെ വിളവ് സുസ്ഥിരതക്ക് വ്യക്തമായ ചിത്രം നൽകുന്നുണ്ട്”. ഗവേഷണ പഠനം പറയുന്നു.

സർവ്വേക്ക് സാമ്പിൾ ചെയ്ത കർഷകരിൽ, കർണാടകയിലെ 27 ശതമാനം പ്രകൃതിദത്ത കർഷകരും 10 വർഷത്തിലേറെയായി പ്രകൃതി കൃഷി ചെയ്യുന്നവരാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും, ഭൂരിഭാഗം പ്രകൃതിദത്ത കർഷകർക്കും (66 ശതമാനം / 85 ശതമാനം) യഥാക്രമം മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വർഷം വരെ അനുഭവ പരിചയമുണ്ട്. 

ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രകൃതിദത്ത കൃഷി എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ പരിമിതമായെങ്കിലും വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതായി കാണാനാവും. സമീപകാല പഠനം ഈ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതിന് തെളിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രകൃതി കൃഷിയുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ അഡോപ്ഷൻ പാറ്റേൺ പഠനം പരിശോധിച്ചു. നിലവിലുള്ള കൃഷിരീതികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ രീതികളിലൂടെയുള്ള വിളവും കാർഷിക വരുമാനവും പഠനം കണക്കാക്കി.

പ്രകൃതി കൃഷി സ്വീകരിക്കുന്നതിലെ നിരവധി വെല്ലുവിളികളും പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 

ഇന്റർകോർപ്പിംഗ് സ്വാഭാവിക കൃഷിയിൽ റിക്കമന്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാന സമ്പ്രദായമാണ്. ഒരു സോളോ / മോണോ വിളയുടെ കാര്യത്തിലെന്നപോലെ, മണ്ണിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക പോഷകങ്ങൾ മാത്രം ഖനനം ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ മണ്ണിന്റെ സമ്മർദ്ദം ഇതിലൂടെ കുറയ്ക്കാനാവുന്നു.

എന്നാൽ, അതിന്റെ ശുപാർശ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ യഥാക്രമം 26 ശതമാനം, 45 ശതമാനം, 17 ശതമാനം കർഷകർ മാത്രമാണ് ഇട/മിശ്രവിളകൾ പരിശീലിക്കുന്നത്. 

പഠനമേഖലയിലെ പ്രധാനവിള നെല്ലായതിനാലും ഏകവിളയായി കൃഷിചെയ്യുന്നതാണ് അഭികാമ്യമെന്നതിനാലും ശതമാനം കുറവായിരുന്നു. കർണാടക (45 ശതമാനം) പഠന നടത്തപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇട/മിശ്രവിളകൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനമാണ്. 

സ്വാഭാവിക കൃഷിയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ് പുതയിടൽ. വിളയും പുതയിടൽ വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യതയും അനുസരിച്ച് കർഷകർ ഇത് പിന്തുടരുന്നതായി കണ്ടെത്തി. 

ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ, നാടൻ പശുക്കളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം വളരെ കുറവായതിനാൽ ഇൻപുട്ടുകൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതാണ് പ്രകൃതി കൃഷി അവലംബിക്കാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന്. ഇത് അവലംബിക്കാത്ത കർഷകർ (കർണ്ണാടകയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും 30 ശതമാനത്തിലധികം) പ്രകൃതി കൃഷി അവലംബിക്കാത്തതിന്റെ ഒരു കാരണം വിളവ് മോശമാകുമെന്ന ആശങ്കയും ആയിരുന്നു. 

ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും (81 ശതമാനം), മഹാരാഷ്ട്രയിലും (60 ശതമാനം) സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത കർഷകരിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിളകളിലെ വിളവ് വർധിച്ചതായി പറഞ്ഞു. കർണാടകയിൽ 22 ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് വിളവ് വർധിച്ചതായി കരുതിയതെങ്കിൽ, 56 ശതമാനം പേർക്ക് അത് കുറയുന്നതായി അനുഭവപ്പെട്ടു. 20 ശതമാനം പേർ അത് അതേപടി തന്നെയാണ് എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു.

സ്വാഭാവിക കൃഷി കൂടുതൽ അധ്വാനമുള്ളതാണെന്നും കർഷകരുടെ നിരന്തര നിരീക്ഷണം ആവശ്യമാണെന്നും സർവ്വേയോട് പ്രതികരിച്ചവർ പറയുന്നു. രാസവസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് മുക്തമായതിനാൽ പ്രകൃതിദത്ത കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന വിലയും കർഷകർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ, പ്രകൃതിദത്ത കാർഷിക ഉൽ‌പന്നങ്ങൾക്ക് നിയുക്ത വിപണികൾ ലഭ്യമല്ലാത്തത് (ജൈവ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലെന്നപോലെ) പ്രകൃതിദത്ത കൃഷി സ്വീകരിക്കുന്നതിലേക്കുള്ള വിമുഖതയെ പ്രേരിപ്പിച്ചതായി ഗവേഷണ പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 

എന്നിരുന്നാലും, വിലകൂടിയ കാർഷിക-രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാത്തതിനാൽ പ്രകൃതിയേതര കൃഷിയെ അപേക്ഷിച്ച് സ്വാഭാവിക കൃഷിയുടെ ഇൻപുട്ട് ചെലവിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് കണ്ടെത്തി. ഇത് മികച്ച ലാഭക്ഷമതയുള്ള പ്രകൃതിദത്ത കർഷകർക്ക് എല്ലാ വിളകളുടെയും കൃഷിച്ചെലവിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാക്കി, സർവ്വേ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Share Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *