പച്ചക്കക്കാപ്പൊടിയോ കുമ്മായപ്പൊടിയോ ഏതാണ് മണ്ണിന് നല്ലത്?

ചില കൃഷിവിശാരദന്മാരുടെ പ്രഭാഷണം കേട്ടാൽ ഇത്രയും നാൾ കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയും കൃഷിവകുപ്പും, മണ്ണിലെ പുളിപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ ഉള്ള മാർഗങ്ങൾ കർഷകർക്ക് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നും.

തങ്ങളാണ് ആദ്യമായി ഈ വിദ്യ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തത് എന്നവർ മേനി നടിക്കും.

 എത്രയോ കൊല്ലങ്ങളായി കൃഷി വകുപ്പിന്റെ മണ്ണ് പരിശോധനാ ലാബുകൾ വഴിയും നിരവധിയായ പരിശീലനങ്ങൾ വഴിയും  മണ്ണ് പരിശോധനയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വളപ്രയോഗം നടത്തണം എന്ന് ഉപദേശിച്ചു വരുന്നു. വിവിധ പദ്ധതികൾ വഴി കുമ്മായം സബ്‌സിഡി നിരക്കിൽ വീതരണം ചെയ്ത് വരുന്നു.

അപ്പോൾ, തങ്ങൾക്ക് വലിയ ആളുകൾ ആകണമെങ്കിൽ എളുപ്പവഴി  മറ്റൊന്നിനെ ഇകഴ്ത്തി ശ്രദ്ധേയരാകുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ തന്ത്രം എന്ന് തോന്നുന്നു.

കാർഷിക സർവകലാശാലയും കൃഷിവകുപ്പും അവരുടെ സേവനങ്ങളുടെ ക്ഷമതയും കൃത്യതയും വർധിപ്പിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ ലേഖകന് സംശയം ഏതുമില്ല. പക്ഷെ ‘അടിയൻ ലച്ചിപ്പോം ‘എന്ന മട്ടിൽ കപടവാദങ്ങളും അർദ്ധസത്യങ്ങളും ശാസ്ത്രനിരാസവും കീമോഫോബിയയും പറഞ്ഞുപരത്തുമ്പോൾ ആണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നത്.

അപ്പോൾ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. കേരളത്തിലെ മണ്ണുകളുടെ ജനിതകവൈകല്യവും നടപ്പ് ദോഷവും ആയ ‘കൂടിയ അമ്ലത (അഥവാ Low pH) ക്രമപ്പെടുത്തി നിർവീര്യസമാനമായ (near neutral pH)അവസ്ഥയിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ട് വരാം എന്ന് നോക്കാം.

അമ്ലസ്വഭാവമുള്ള (Acid Igneous rocks )പിതൃശിലകളിൽ നിന്ന് പിറക്കയാലും വർഷത്തിൽ നൂറ്റിമുപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് പെയ്ത് വീഴുന്ന 3000mm മഴയിൽ , ചെടികൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരായ പൊട്ടാസ്യം, കാൽസ്യം, മഗ്‌നീഷ്യം എന്നിവ ഒലിച്ചു പോകുന്നതിനാലും തറവാട് മുടിപ്പിക്കാൻ കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇരുമ്പ്, അലൂമിനിയം എന്നീമൂലകങ്ങൾ മണ്ണിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിനാലും മണ്ണ് ജന്മനാലും കർമ്മണാലും അമ്ലമയമാണ്. കൂടിയ പുളിരസം ചെടികളുടെ വേരുകൾ ദ്രവിപ്പിക്കുന്നു. വളങ്ങളുടെ ശരിയായ ആഗിരണത്തെ തടയുന്നു.

ഗുണികൾ ഊഴിയിൽ നീണ്ട് വാഴാ ‘എന്ന് മഹാകവി കുമാരനാശാൻ പാടിയത് മണ്ണിലെ ‘സ്യ ‘ ത്രയങ്ങളെ (Pottasium, Calcium, Magnesium ) എന്നിവയെക്കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചാകാം.നല്ലവരെ ദൈവം നേരത്തേ അങ്ങ് വിളിക്കും എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ.

മണ്ണിൽ നിന്നും ഉചിതമായ അളവിൽ വളങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കാൻ ചെടികൾക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ,  അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ‘അമ്ലത’യെ മെരുക്കേണ്ടത് ഒരു അനിവാര്യത ആയി മാറുന്നു.

മണ്ണ് പരിശോധനാ ഫലം കാണുമ്പോൾ മണ്ണിന്റെ pH 4 എന്ന് വന്നാൽ കർഷകൻ കരുതുന്നത് ‘ഹാവൂ, മണ്ണിൽ വേണ്ട pH ൽ നിന്നും രണ്ട്-രണ്ടര പോയിന്റ് അല്ലേ കുറവുള്ളൂ.. അതൊരു കുറവാണോ ‘എന്നായിരിക്കും. എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് 4 ൽ നിന്നും pH 5 ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അമ്ലത പത്തിൽ ഒന്നായും അത് 6 ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത്‌ നൂറിൽ ഒന്നായും കുറയുന്നു എന്നാണ്.ഇനി മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ pH 7 ഉള്ള മണ്ണിനേക്കാൾ പത്തിരട്ടി പുളിപ്പ് pH 6 ഉള്ള മണ്ണിന് ഉണ്ടാകും. pH 7 ഉള്ള മണ്ണിനേക്കാൾ നൂറിരട്ടി പുളിപ്പുണ്ടാകും pH 5 ഉള്ള മണ്ണിന്.ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം പിടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതട്ടെ.

എന്തൊക്കെയാണ് വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ കുമ്മായ വസ്തുക്കൾ

1. Calcitic Limestone

2. Dolomitic Limestone

3.പച്ചക്കക്കാപ്പൊടി

4.നീറ്റുകക്ക

5. കുമ്മായപ്പൊടി

6. Liquid Lime

ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണവും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ഉള്ള പ്രത്യേകതരം പാറകൾ ഖനനം ചെയ്ത്, പൊടിച്ചു എടുക്കുന്നവയാണ്. Calcitic limestone കാൽസ്യം കാർബണേറ്റും Dolomitic Limestone, കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റും ആണ്. അവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന Calcium, Magnesium എന്നിവയുടെ ഉള്ളടക്കം (content )അനുസരിച്ച് വില നിശ്ചയിക്കുന്നു. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവയുടെ ‘നിർവീര്യമൂല്യം'(Neutralizng Value )അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വില നിർണയിക്കുന്നത്.നിശ്ചിത അളവ് അമ്ലതയെ മെരുക്കാൻ ഓരോ liming material ഉം എത്രകണ്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നതാണ് അതിന്റെ ആധാരം. ഇതിനായി ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ Calcium carbonate ന്റെ നിർവീര്യ മൂല്യം 100ആയി നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

 Dolomite ന്റേത് 109ഉം കുമ്മായത്തിന്റേത് 179 മാണ്.അതായത് ഒരു നിശ്ചിത അളവ് അമ്ലതയെ ക്രമപ്പെടുത്താൻ പച്ചകക്കാപ്പൊടിയേക്കാൾ കുറച്ച് dolomite ഉം അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കുമ്മായപ്പൊടിയും മതിയാകും എന്ന് ചുരുക്കം.

ഇനി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ തരി വലിപ്പവും (particle size )പ്രധാനമാണ്. ഏറ്റവും വലിപ്പം കുറഞ്ഞ തരികൾ ആയാൽ മാത്രമേ അവ കൂടുതൽ മൺതരികളുമായി ഇഴുകിചേർന്ന് കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കൂ എന്ന് ചുരുക്കം.

പൊതുവിൽ പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആണ് പ്രധാനം

1. ഏത് കുമ്മായ വസ്തു? (അതിൽ ഉള്ള Calcium, Magnesium എന്നിവയുടെ ശതമാനം )

2. അതിന്റെ Neutralizing Value

3. അതിന്റെ തരിവലിപ്പം.

പിന്നെ കർഷകന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വില.

 ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും വിലയിരുത്തി മാത്രമേ കൃഷിക്കാരൻ തീരുമാനം എടുക്കാവൂ.

Calcitic Limestone, കക്കത്തോട് എന്നിവ കരി ചേർത്ത് ചൂളകളിൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അവയിൽ നിന്നും Carbon di oxide പുറത്ത് പോവുകയും അത് Calcium oxide ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് കുമ്മായം. അതിൽ വെള്ളം ചേരുമ്പോൾ അത് Calcium hydroxide അഥവാ Ca(OH)2 (ചുണ്ണാമ്പ് )ആയി മാറുന്നു.അവ Slaked lime എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

പിന്നെ അടുത്ത വാദം കുമ്മായപ്പൊടി മണ്ണിൽ ചേരുമ്പോൾ മണ്ണിലെ ജീവികൾ നശിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഒരു സെന്റ് സ്ഥലത്ത് (40Sq m) ഒരടി ആഴത്തിൽ(0.3m)  കിളച്ച മണ്ണ് ഏകദേശം 12ക്യൂബിക് മീറ്റർ (12000 കിലോഗ്രാമിലധികം )ഉണ്ടാകും. അത്രയും മണ്ണിലേക്കാണ് 2000ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ 3000ഗ്രാം കുമ്മായപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത്.അപ്പോൾ ആ വാദത്തിന്റെ നിരർത്ഥകത മനസ്സിലാകും.

ആയതിനാൽ പ്രിയപ്പെട്ട കർഷകരേ, പെട്ടെന്ന് മണ്ണിന്റെ pH ഉയർത്തണമെങ്കിൽ(അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ) ഏറ്റവും നല്ലത് കുമ്മായപ്പൊടി തന്നെ ആണ്. ഇനി പച്ചക്കക്കയുടെ വില കുമ്മായത്തിന്റെ വിലയുടെ 65-70% മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതും നല്ലത് തന്നെ. പക്ഷെ അത് മണ്ണിര ചത്തുപോകും എന്ന പിപ്പിടി ന്യായം പറഞ്ഞ് വേണ്ട എന്ന് മാത്രം.

Share Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *